Information omkring ozon

Hvad er ozon?

Ozon (O3) er en luftart som består af tre oxygenatomer. Ozon er en kraftfuld oxidator og kan bruges til at borteliminere mikroorganismer, bakterier, vira og lugte. Ozon benyttes også til sterilisation. Ozon forekommer ofte i naturen, som følge af lynnedslag. Ozon kan også dannes, når udstødningsgassers kulbrinte reagerer med sollys. Den friske duft af forårsregn, eller duften i vasketøjet der er hængt til tørre i haven, skyldes naturens egen skabelse af ozon.

Hvordan fungerer en ozongenerator?

Ved højspænding og spaltning af oxygenatomer fremstiller en ozongenerator ozon ud af luftens ilt. Forurenende stoffer som kommer i kontakt med ozon, bortelimineres ved oxidation. Efter endt behandling bliver ozon igen til ilt grundet sin “ustabile” sammensætning. Ozon har en halveringstid på ½ time. Det ozonbehandlede område vil fremstå lugtneutralt og sterilt. Hurtigt, nemt og uden brug af kemikalier.

 

Der må ikke være mennesker, husdyr, fisk eller planter i de omgivelser der ozonrenses. Ozon er yderst sundhedsskadeligt og irriterer luftveje, slimhinder og øjne.

Kommer lugten tilbage igen?

Nej. Ozon oxiderer og nedbryder de forbindelser der er årsag til lugtgenerne. Dog er det vigtigt at kilder til lugt fjernes helt. Har man eksempelvis spildt væsker eller er der f. eks. synlig skimmelsvamp i et områder der skal behandles, så skal dette fjernes helt inden ozonrensningen. Gennemgå også området for andre kilder der kan være årsag til lugt.

 

© Copyright – Ozongenerator.dk
Tekster fra vores website må ikke gengives uden forudgående aftale.