Information omkring ozon

Hvad er ozon?

Ozon (O3) består af tre ilt-atomer i stedet for de to atomer, vi normalt indånder. Ozon er et kraftfuldt steriliseringsmiddel og kan bruges til at eliminere bakterier, vira og lugte. Ozon forekommer ganske let i naturen, oftest som følge af lynnedslag. Den friske duft efter en forårsregn, eller den friske duft af tøj tørret udendørs, skyldes naturens skabelse af ozon.

Hvordan virker en ozonmaskine?

Ved elektronisk spaltning fremstiller ozonmaskinen ozon ud af luftens ilt. Ozon er meget kraftfuldt, men har en kort livscyklus. Når forurenende stoffer som afgiver lugt, bakterier eller vira kommer i kontakt med ozon, elimineres de ved oxidation. Efter endt behandling med en ozonmaskine bliver ozonen igen til ilt grundet sin ustabile sammensætning. Det behandlede område fremstår lugtneutralt og sterilt. Nemt, enkelt og uden brug af kemikalier.

Det er vigtigt, at der ikke er mennesker, husdyr, fisk eller planter i de rum der ozonbehandles. Ozon er sundhedsskadeligt og irriterer øjne, luftveje og slimhinder.

Vil lugten vende tilbage?

Nej. Hvis en ozonmaskine anvendes ødelægges cellestrukturen i det lugtgivende. Men det er altid vigtigt at kilden til lugten fjernes. Hvis man eksempelvis har skimmelsvamp inde bag en væg eller under gulvbrædder, så vil lugtproblemet vende tilbage, indtil dette er udbedret.
Start altid med en grundig rengøring inden ozonbehandlingen.