Dårlig lugt i hus

Er du plaget af dårlig lugt i dit hus kan dette løses med en ozonbehandling. De mest hyppige lugtproblemer i et hus er lugte forårsaget af manglende udluftning og ventilation. Fugtig, muggen og hengemt lugt i ældre huse kan også være et problem, ligesom cigaretrygning og lugt fra kæledyr kan give lugtproblemer.

 

Andre lugtproblemer i et hus kan være dårlig lugt fra afløb eller problemer med kloakken. Endeligt kan uheld fra madlavning – mad der er brændt på, en glemt gryde på komfuret – give lugtproblemer i huset.

 

Benyt aldrig “luftfriskere” i huset, da dette forurener indeklimaet og medfører en endnu tungere lugt på sigt.

Hvordan fjerner man dårlig lugt i et hus?

Start altid med en grundig rengøring. Alle tekstiler, der kan tages ud af huset, bør blive vasket.

 

Efter rengøringen kan du leje en ozongenerator hos os og få fjernet lugten i huset.
Udover at fjerne dårlig lugt får du også steriliseret huset, så det er fri for bakterier og mikroorganismer.

 

Vil lugten vende tilbage?

Nej. En ozonbehandling ødelægger cellestrukturen i det lugtgivende. Men det er altid vigtigt at kilder til lugt fjernes. Har man eksempelvis spildt væsker i huset eller er der synlig skimmelvækst på overflader, skal dette fjernes helt i forbindelse med rengøringen.

 

Kontakt os på telefon 50 40 30 40 for råd og vejledning

Klik her for at leje en ozongenerator