Dårlig lugt i lejlighed

Er du plaget af dårlig lugt i din lejlighed kan dette løses med en ozonbehandling. De mest hyppige lugtproblemer i en lejlighed er lugte forårsaget af manglende udluftning og ventilation. Fugtig, muggen og hengemt lugt i ældre lejligheder kan også være et problem, ligesom røglugt fra cigaretrygning og lugt fra kæledyr kan give lugtproblemer.

 

Andre lugtproblemer i en lejlighed kan være dårlig lugt fra afløb eller problemer med kloakken. Endeligt kan uheld fra madlavning – mad der er brændt på, en glemt gryde på komfuret – give lugtproblemer i lejligheden.

 

Benyt aldrig “luftfriskere” i lejligheden, da dette forurener indeklimaet og medfører en endnu tungere lugt på sigt.

Hvordan fjerner man dårlig lugt i en lejlighed?

Start altid med en grundig rengøring. Alle tekstiler, der kan tages ud af lejligheden, bør blive vasket.

 

Efter rengøringen kan du leje en ozongenerator hos os og få fjernet lugten i lejligheden.
Udover at fjerne dårlig lugt får du også steriliseret lejligheden, så den er fri for bakterier og mikroorganismer.

 

Vil lugten vende tilbage?

Nej. En ozonbehandling ødelægger cellestrukturen i det lugtgivende. Men det er altid vigtigt at kilder til lugt fjernes. Har man eksempelvis spildt væsker i lejligheden eller er der synlig skimmelvækst på overflader, skal dette fjernes helt i forbindelse med rengøringen.

 

Kontakt os på telefon 50 40 30 40 for råd og vejledning

Klik her for at leje en ozongenerator